Διάλεξη του Μανόλη Πατεδάκη με θέμα «Μετατοπίσεις ως προς την "ιερότητα του επιγράμματος" στη βυζαντινή ποίηση του 11ου -12ου αι.»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του Μανόλη Πατεδάκη με θέμα 
«Μετατοπίσεις ως προς την "ιερότητα του επιγράμματος" στη βυζαντινή ποίηση του 11ου -12ου αι.»

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου  και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Μετατοπίσεις ως προς την «ιερότητα του επιγράμματος» στη βυζαντινή ποίηση του 11ου-12ου αι.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετοί αναστοχασμοί στο πλαίσιο της συζήτησης για τη βυζαντινή ποίηση και την ποιητική της. Ειδικότερα, στην παρούσα συμβολή, με αφορμή και αφετηρία τον χριστιανικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο αρκετών επώνυμων δημιουργιών του 11ου και 12ου αιώνα, θα προχωρήσουμε στην εξέταση ενδείξεων καινοτομίας στον τρόπο πραγμάτευσης των θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί να ανιχνευθούν ενδεχόμενες μετατοπίσεις μέσα από τρεις άξονες: τους θεωρούμενους ως προδρόμους ποιητές όσον αφορά τις τάσεις της ποίησης του 11ου και 12ου αι., επιλεγμένα παραδείγματα από «ιερά επιγράμματα» και άλλες ποιητικές δημιουργίες, τη σχέση λόγου και εικόνας και την πορεία που αυτή θα ακολουθήσει, δείχνοντας προς ορισμένα ποιητικά φαινόμενα της υστεροβυζαντινής περιόδου.