Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διάλεξη του Μερκούριου Γεωργιάδη με θέμα Επιφανειακές Έρευνες στη Βόρεια Ελλάδα: νέες τεχνικές και νέα δεδομένα

Κύκλος Διαλέξεων 2021-2022

Διάλεξη του Μερκούριου  Γεωργιάδη με θέμα Επιφανειακές Έρευνες στη Βόρεια Ελλάδα: νέες τεχνικές και νέα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Jesse Obert με θέμα "Violence and State Formation on Crete in the Age of Hoplite Warfare, c. 700-400"

Κύκλος Διαλέξεων 2021-2022

Διάλεξη του Jesse Obert με θέμα "Violence and State Formation on Crete in the Age of Hoplite Warfare, c. 700-400"
* Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 7 άτομα, με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των όλων των υγειονομικών μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Edhem Eldem με θέμα "The forest and the trees. Boğaziçi University’s ongoing struggle as an illustration of recent political changes in Turkey"

Κύκλος Διαλέξεων 2021-2022

Διάλεξη του Edhem Eldem με θέμα "The forest and the trees. Boğaziçi University’s ongoing struggle as an illustration of recent political changes in Turkey"
* Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα, με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των όλων των υγειονομικών μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Edhem Eldem με θέμα "Of men and stones. Historiographical meanderings around the destruction of the janissary corps in 1826"

Κύκλος Διαλέξεων 2021-2022

Διάλεξη του Edhem Eldem με θέμα "Of men and stones. Historiographical meanderings around the destruction of the janissary corps in 1826"
* Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα, με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των όλων των υγειονομικών μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα