ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ - Διάλεξη του Γιάννη Παπαδόπουλου με θέμα «Μετανάστευση και αναπτυξιακές πολιτικές στη Βραζιλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο»

Η διάλεξη αναβάλλεται.


Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του Γιάννη Παπαδόπουλουυ,με θέμα «Μετανάστευση και αναπτυξιακές πολιτικές στη Βραζιλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο»

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, ώρα 20.30, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά 130) θα γίνει η διάλεξη του ιστορικού Γιάννη Παπαδόπουλου με τίτλο «Μετανάστευση και αναπτυξιακές πολιτικές στη Βραζιλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μπραζίλια και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανθρωπολογία στην E.P.H.E. στο Παρίσι και πολιτισμική πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διδακτορική διατριβή του είχε ως θέμα «Η μετανάστευση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συγκρότηση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας». Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του έργου: «Μετανάστευση και αναπτυξιακές στρατηγικές στην περιφέρεια του «Δυτικού Κόσμου» κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Ελλάδα, Πορτογαλία/ Αργεντινή, Βραζιλία)». Η διάλεξή του θα δοθεί στην ελληνική γλώσσα.

Στη διάλεξή του ο κ.Παπαδόπουλος θα αναφερθεί στην πολιτική που ακολούθησε η Βραζιλία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο όσον αφορά την προσέλκυση μεταναστών στη χώρα. Κατά τη δεκαετία του 1950 οι κυβερνήσεις των χωρών στην περιφέρεια του λεγόμενου «Ελεύθερου Κόσμου» έθεσαν ως προτεραιότητα τον «εκσυγχρονισμό», καθώς η υπανάπτυξη θεωρήθηκε πηγή κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας. Χώρες όπως η Βραζιλία επιδίωκαν να προσελκύσουν κατηρτισμένους ευρωπαίους μετανάστες ως λύση για τις ελλείψεις τους σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Την ίδια στιγμή οργανισμοί που είχαν ιδρυθεί πρόσφατα, όπως η ICEM προσπάθησαν να ενσωματώσουν τη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική στην διεθνοποιημένη αγορά του «Ελεύθερου Κόσμου» μέσα από στρατηγικές μετανάστευσης και ανάπτυξης. Η παρουσίαση θα εστιάσει στη διασύνδεση εθνικών δομών, διεθνικών δικτύων και διεθνών αναπτυξιακών μοντέλων κατά τη μεταπολεμική περίοδο.