Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Απόστολος Σαρρής

Απόστολος Σαρρής

Καθηγητής
Έδρας «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

O Απόστολος Σαρρής έχει BA στην Αστρονομία και Φυσική και MA στην Φυσική από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Συνέχισε το ΜSc και PhD στο πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα- Λίνκολν.

Είναι Καθηγητής της Έδρας «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ταυτόχρονα, είναι Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Research Associate στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Field Museum of Natural History , Chicago. Υπήρξε Senior Marie Skłodowska-Curie Fellow of the EU στο FRIAS/Freiburg University, DLR-DAAD Research Fellow καθώς και επισκέπτης ανώτερος ερευνητής στο University of Leiden.

Ηταν υπεύθυνος για την ίδρυση του Εργαστηρίου Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος στο ΙΜΣ-ΙΤΕ όπου ήταν Διευθυντής Ερευνών. Έχει στο ενεργητικό του συμμετοχή σε πάνω από 210 προγράμματα γεωφυσικών ερευνών, 90 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ΄(Ελληνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή) και 320 δημοσιεύσεις.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις