Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κλεάνθης Σιμυρδάνης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ Κλεάνθης Σιμυρδάνης είναι γεωφυσικός με ειδίκευση στην Ηλεκτρική Τομογραφία (ERT).
Είναι μεταδιδάκτορας ερευνητής στο εργαστήριο “Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και
Αρχαιοπεριβάλλοντος” (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου και εργάζεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την μελέτη βέλτιστων
μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας σε τρεις διαστάσεις (υποτροφία ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”).
Ο Κλεάνθης ξεκίνησε την καριέρα του στην γεωφυσική με πτυχίο από το Γεωλογικό τμήμα της
Σχολής Θετικών Επιστημών (Α.Π.Θ). Έπειτα, συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στην
γεωφυσική στον Τομέα Γεωφυσικής (Α.Π.Θ.) όπου και απέκτησε εξειδίκευση σε πειραματική
εφαρμογή των ηλεκτρικών τομογραφιών μέσα σε γεωτρήσεις. Με την ολοκλήρωση του
μεταπτυχιακού του έγινε δεκτός με υποτροφία (Ηράκλειτος ΙΙ) για διδακτορικό στον Τομέα
Γεωφυσικής (Α.Π.Θ), όπου και ολοκλήρωσε την διατριβή του με θέμα: “Ανάπτυξη τομογραφικών
γεωφυσικών τεχνικών για την μελέτη γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων”. Ο
Κλεάνθης έχει εφαρμόσει τις γνώσεις του τόσο σε χερσαία όσο και θαλάσσια περιβάλλοντα, από τα
οποία έχουν προκύψει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Ο Κλεάνθης
είναι μέλος της ομάδας Research and Development (R&D) του εργαστηρίου GeoSat ReSeArch,
όπου και συμμετέχει είτε ως επιστημονικός εικονογράφος (Scientific Illustrator) είτε ως
κατασκευαστής πρωτοτύπων. Ο ρόλος του ως επιστημονικός εικονογράφος περιλαμβάνει εκτός
από προσχέδια τεχνικών εικόνων πρότυπων ιδέων (consept vilualisation), σκίτσα για επιστημονικά
άρθρα (scientific figures) αλλά και εικονογραφηγήματα για παρουσιάσεις. Παράλληλα, διδάσκει ως
“Συνεργαζόμενο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό” (Σ.Ε.ΔΙ.Π.) στον Τομέα Υδατικών Πόρων και
Γεωπεριβάλλοντος του Τμήματος Μηχανικών και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Χανίων),
όπου και είναι μέλος του εργαστηρίου “Terra”.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις