Διαδικτυακή Διάλεξη με θέμα «Porphyry on Soul» (εισηγητής: Γεώργιος Καραμανώλης)

Στο πλαίσιο του Eρευνητικού Προγράμματος «Μεταξύ Αθήνας & Αλεξάνδρειας. Πλατωνισμός, 3ος–7ος αι. μ.Χ.» (2022-2024), το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάση, το ΙΜΣ-ITE, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών (ΚΕΣ) της νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, διοργανώνει μηνιαία σειρά διαλέξεων με θεματολογία που άπτεται του αρχαίου Νεοπλατωνισμού (3ος–7ος αι. μ. Χ.).
Η σειρα φιλοξενεί ομιλίες διακεκριμένων μελετητών στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom στις 7μμ. (ώρα Ελλάδος).
Για το έτος 2023, οι διαλέξεις επικεντρώνονται στον Πορφύριο (περ. 234-305) και στον Ιάμβλιχο (περ. 245-325) καθώς και στον Nεοπλατωνισμό του 4ου αι. μ.Χ.
Οι συναντήσεις είναι ανοικτές σε όλες και όλους!

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου στις 19:00 ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Καραμανώλης (Πανεπιστήμιο της Βιέννης) θα μιλήσει με θέμα: «Porphyry on Soul ». Η ομιλία και η συζητηση θα γίνουν στα αγγλικα.

Περίληψη
Like Plotinus and most ancient Platonists, Porphyry was particularly concerned with the nature of the soul in general, and with the nature of the human soul and its operation, in particular. Quite importantly, Porphyry distinguishes between the soul in itself and the soul in relation, i.e. in relation to the body (κατὰ σχέσιν; Porphyry, On the Faculties of the Soul, fr. 253.114-117 Smith). The soul in relationship is the embodied soul, while the soul in itself is presumably the intellect that does enter the body but does not engage with the body, although it is not entirely clear whether this soul should be identified with the intellect. What is clear, though, is that the soul in itself is the real human soul, which enters the human body only later in life. This is what Porphyry argues in his Ad Gaurum. The soul in relation, the embodied soul, is the empsychia, which is poured into the body (εἴσκρισις; Ad Gaurum 33.1). In my paper I will consider the relevant evidence which includes Porphyry’s polemical treatise Against Boethus which survives in fragments, the also fragmentary On the Faculties of the Soul and the Ad Gaurum, and I will attempt to reconstruct Porphyry’s theory of the soul, which, I will argue, differs in some respects from Plotinus’ mature theory of the soul.

O σύνδεσμος για τη συνάντηση (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή) βρίσκεται ΕΔΩ.