Χρηματικό βραβείο για τον/τη φοιτητή/τρια που θα εισαχθεί πρώτος/η στο ΔΠΜΣ "Οθωμανική Ιστορία"

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οθωμανική Ιστορία», που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, ανακοινώνει πως θα χορηγήσει χρηματικό βραβείο αξίας 2.000 ευρώ στον υποψήφιο ή την υποψήφια που η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει πρώτο ή πρώτη κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων φοιτητών και φοιτητριών. Το βραβείο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις των 1.000 ευρώ. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί το φθινόπωρο του 2024. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί το φθινόπωρο του 2025, υπό τον όρο ότι ο ή η κάτοχος του βραβείου θα έχει ολοκληρώσει μέχρι τότε επιτυχώς τα σεμινάρια και τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών.

Αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 20 Μαΐου 2024.
Η σχετική προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο:
https://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/04/%CE%A84%CE%9C%CE%96469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%94%CE%93.pdf

Σημειώνεται επίσης ότι οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που θα επιλεγούν για εισαγωγή στο Πρόγραμμα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για δωρεάν στέγαση και σίτιση εφόσον πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί αφού οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφούν στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας: https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/