Διάλεξη της Evguenia Davidova με θέμα «Merchants’ Strategies for Business Expansion: Perspectives from the 19th-Century Central Balkans»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη της Evguenia Davidova με θέμα Merchants’ Strategies for Business Expansion: Perspectives from the 19th-Century Central Balkans

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο


(παρακαλούμε δείτε την αφίσα της εκδήλωσης)

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, ώρα 20.30, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά 130) θα γίνει η διάλεξη της κ. Evguenia Davidova με τίτλο «Merchants’ Strategies for Business Expansion: Perspectives from the 19th-Century Central Balkans». Η κ. Davidova είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Παγκόσμιων Σπουδών (Department of International and Global Studies) του Portland State University. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θεματικές όπως το εμπόριο, οι μετακινήσεις, ο εθνικισμός, το φύλο και η δημόσια υγεία στα ύστερα Οθωμανικά και μετα-Οθωμανικά Βαλκάνια. Η κ. Davidova είναι συγγραφέας του βιβλίου Balkan Transitions to Modernity and Nation-States. Through the Eyes of Three Generations of Merchants (1780s-1890s) (Brill, 2013) και επιμελήτρια του τόμου Wealth in the Ottoman and post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History (I.B. Tauris, 2016).

Σκοπός της παρουσίασης της κ. Davidova είναι η διερεύνηση των στρατηγικών επιχειρηματικής εξάπλωσης τριών γενεών βαλκάνιων εμπόρων, μέσω της εξέτασης μιας σειράς διαφορετικών περιπτώσεων. Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν στις πρακτικές που χρησιμοποιούσε κάθε γενιά προς αυτήν την κατεύθυνση, στο ζήτημα της συνέχειας μεταξύ αυτών των πρακτικών, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας των εθνικο-θρησκευτικών δικτύων στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Davidova θα αναλύσει πώς αυτές οι στρατηγικές συνέβαλαν στη δημιουργία μεσαίων τάξεων, στην ανάδυση εθνών-κρατών και στη μετάβαση της περιοχής των κεντρικών Βαλκανίων στη νεωτερικότητα.