Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Λευτέρης Σπύρου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999) και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2005). Τον Νοέμβριο του 2017 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου και η συμβολή της στη διαμόρφωση της Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα την περίοδο 1900-1971» (Πανεπιστήμιο Κρήτης). Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως υπότροφος-ερευνητής στο πρόγραμμα «Η τεχνοκριτική στην Ελλάδα» (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / ΙΤΕ, Ρέθυμνο), όπου και είχε τη βασική ευθύνη για την αποδελτίωση, τεκμηρίωση και καταχώρηση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των σημαντικότερων τεχνοκριτικών κειμένων που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό καθημερινό και περιοδικό τύπο κατά τον 20ό αιώνα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία των κρατικών καλλιτεχνικών θεσμών, την ιστορία των εκθέσεων και την τεχνοκριτική. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM-Ελληνικό Τμήμα).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις