Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο θεσμός της Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής Έκθεσης, 1938-1987
ISBN: 978-960-204-434-6

Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος (επιμ.), Ο θεσμός της Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής Έκθεσης, 1938-1987, ΙΜΣ-ΙΤΕ, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2022

  • Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος
  • Λευτέρης Σπύρου
  • Αφροδίτη Κουκή
  • Σπύρος Μοσχονάς