Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Σοφία Κατόπη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις