Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Άννα Σιντορένκο

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Η Άννα Σιντορένκο αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή (2017) στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το 2009-2010 ήταν μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος «Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Αζοφικής και οι Έλληνες, 19ος-20ός αιώνας» - ΕΙΕ/ΙΝΕ-Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Yπήρξε υπότροφος Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (2011-2012) και Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013: «Θαλής-Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία». Από το 2017 είναι μεταδιδάκτορας του ερευνητικού προγράμματος “Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization, 1850s-1920s’”, (European Research Council (ERC) Starting Grant 2016, με επιστημονικό υπεύθυνο Apostolos Delis) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την οικονομική, ναυτιλιακή και κοινωνική ιστορία, ιστορία των λιμανιών και ιστορία της ελληνικής διασποράς (18ος – 20ος αιώνας).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις