Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Νίκος Παπαδόπουλος

Ερευνητής Α
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος είναι Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Έχει πτυχίο Γεωλογίας (2001), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (2003) και διδακτορικό (2007) στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Μεταλλευτικών Ερευνών στη Νότια Κορέα (2008), επισκέπτης ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, ΗΠΑ (2013) και ερευνητικός συνεργάτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σικάγου, ΗΠΑ (2012-2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων γεωπληροφορικής (γεωφυσικές διασκοπήσεις, δορυφορική/αέρια τηλεπισκόπιση) για την χαρτογράφηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου. Έχει εκτενείς συνεργασίες με εθνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και ακαδημαϊκά κέντρα μέσα από τον συντονισμό και την συμμετοχή του σε πολυάριθμα αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα έχει συντονίσει παραγωγικές δραστηριότητες και προγράμματα εφαρμοσμένης γεωφυσικής έρευνας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Αίγυπτο, ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Ισραήλ και Αυστραλία. Υπήρξε εκλεγμένος εκπρόσωπος του ερευνητικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ και πρόεδρος του συλλόγου ερευνητών/ΕΛΕ του ΙΤΕ. Συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα διεθνών περιοδικών (Journal of Archaeological Prospection, Near Surface Geophysics, Acta Geophysica, Remote Sensing) ως Associate ή Guest Editor και έχει επιβλέψει πάνω από δέκα μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα με πάνω από 100 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις