Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πέτρος Καστρινάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας