Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ancient City

Ancient City - Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Γεωπληροφορικής για τη Μελέτη της Αστικοποίησης στην Αρχαία Ελλάδα

To πρόγραμμα AncientCity προσπαθεί να βρει νέους ορίζοντες για την μελέτη της αστικοποίησης στην Αρχαια Ελλάδα μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής δορυφορικών και επίγειων μεθόδων τηλεπισκόπισης και χωρικών αναλύσεων με συστήματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με στόχο την κατανόηση και ανακατασκευή της πολύπλοκης ιστορίας και ανάπτυξης των αρχαιοελληνικών αστικών κέντρων.

To πρόγραμμα AncientCity προσπαθεί να βρει νέους ορίζοντες για την μελέτη της αστικοποίησης στην Αρχαια Ελλάδα μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής δορυφορικών και επίγειων μεθόδων τηλεπισκόπισης και χωρικών αναλύσεων με συστήματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με στόχο την κατανόηση και ανακατασκευή της πολύπλοκης ιστορίας και ανάπτυξης των αρχαιοελληνικών αστικών κέντρων. Η προσέγγιση του προβλήματος θα γίνει μέσω ψηφιακών εφαρμογών για τον εντοπισμό προτύπων στο δομημένο αστικό περιβάλλον, την χαρτογράφηση επιφανειακών και υπεδάφειων αρχαιολογικών καταλοίπων μέσω μη καταστροφικών μεθόδων και την δημιουργία θεματικών χαρτών του αστικού περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί από τη μία η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων σε μία διεπιστημονική πλατφόρμα στο πλαίσιο της αρχαιολογικής πρακτικής στη Μεσόγειο και από την άλλη η ανάλυση και ερμηνεία νέων αρχαιολογικών δεδομένων.

Σελίδα του έργου:


ancientcity.ims.forth.gr