Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Greek Maritime History: From the Periphery to the Centre
ISBN: 978-90-04-46772-9

Katerina Galani and Alexandra Papadopoulou, Greek Maritime History: From the Periphery to the Centre, Brill series in Maritime History, Brill, Leiden, 2022

  • Κατερίνα Γαλάνη
  • Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
https://doi.org/10.1163/9789004467729