Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Els espais i el treball en la construcció i reparació naval de la Barceloneta del segle XIX

Campos, Eduard Page, "Els espais i el treball en la construcció i reparació naval de la Barceloneta del segle XIX", Patrimuni portuari i dos les industries vinculades als ports. XI Jornades D’Arquelogia Industrial De Catalunya, Tarragona. 289-296, 2020

  • Eduard Page Campos