Συνέδριο «Έρευνα στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Μεσογείου τον 21ο αιώνα»

poster Στόχος του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει έναυσμα για προβληματισμό σχετικά με την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού στη Μεσόγειο και παγκοσμίως και να παράσχει μια επισκόπηση των επιστημονικών τάσεων της τελευταίας εικοσαετίας και της μεταβαλλόμενης ερευνητικής ατζέντας στα διάφορα πεδία που μελετώνται στο Ινστιτούτο. Η ιδέα είναι να αναστοχαστούμε για την διαδρομή της έρευνας στην ιστορία και τον πολιτισμό όλων των περιόδων - αρχαία, μεσαιωνική, πρώιμη νεότερη και σύγχρονη - και όλων των διαφορετικών ειδικοτήτων: οικονομική, κοινωνική, πολιτική, ναυτιλιακή, ιστορία της διασποράς, τοπική ή παγκόσμια ιστορία - οθωμανική, βενετική, ελληνική ή βαλκανική ιστορία- ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας, ιστορία της τέχνης, ιστορία του θεάτρου, ιστορία του κινηματογράφου, φιλοσοφία ή φιλολογία – καθώς και στην αρχαιολογία σε συνδυασμό με τις επιστήμες της γεωφυσικής και της γεωπληροφορικής.  Όλοι αυτοί είναι κλάδοι που μελετώνται από τις δέκα ερευνητικές ομάδες του ΙΜΣ-ΙΤΕ.

Οι ιστορικοί έχουν εξερευνήσει νέες ερευνητικές μεθόδους και θεματικές για να εξετάσουν το παρελθόν, νέους τρόπους ιστορικής αφήγησης και νέες τεχνολογίες- έχουν κόψει την ιστορία σε κομμάτια, έχουν επιστρέψει στην τοπική ιστορία, έχουν ενσωματωθεί στην παγκόσμια ιστορία και έχουν αμφισβητήσει την ικανότητά τους να μάθουν για το παρελθόν. Οι αρχαιολόγοι, με τη βοήθεια τεχνολογιών αιχμής, ανέπτυξαν νέες μεθόδους για την εξέταση προηγούμενων εποχών.

Ωστόσο, αν και έχουν αναπτυχθεί διεπιστημονικοί τρόποι που συνδυάζουν την αρχειακή έρευνα και τη θεωρία, οι διάφοροι τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών εξακολουθούν να έχουν ανάγκη να διεξάγουν διάλογο εντός του τομέα ή της περιόδου που μελετούν. Το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών να συναντηθούν με ξένους μελετητές και να συνομιλήσουν για την εξέλιξη της έρευνας σε όλους τους τομείς της ιστορίας και του πολιτισμού που μελετώνται στο Ινστιτούτο.

Our speakers

 • MICHELE BACCI
  Université de Fribourg, Switzerland
 • CHRISTOPHER BALME
  Universität München, Germany
 • JAMES BELICH
  University of Oxford, UK
 • STEPHANIE HEMELRYK DONALD
  University of Technology Sydney, Australia
 • DAVID EDGERTON
  King's College of London, UK
 • SURAIYA FAROQHI
  University Ibn Haldun, Turkey
 • DAVID STARKEY
  University of Hull, UK
 • KATERINA HARVATI
  University of Tübingen, Germany
 • NICHOLAS PURCELL
  University of Oxford, UK

 

O σύνδεσμος για διαδικτυακή παρακολουθηση (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή) βρίσκεται ΕΔΩ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα