Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Νάσος Αργυρίου

Ερευνητής Γ
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ Αθανάσιος Αργυρίου είναι Ερευνητής Γ' στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)-ΙΤΕ. Έλαβε το διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο, το 2012. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε εφαρμογές γεωπληροφορικής (GIS / Τηλεπισκόπισης / Γεωφυσικής) σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας από τους φυσικούς κινδύνους, τη γεωμορφομετρία, τις αλλαγές στις χρήσεις γης, την αστική εξάπλωση, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιστορική χαρτογράφηση και το αρχαιολογικό τοπίο. Έχει 18 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή και εγχώρια έργα με τα βασικά ενδιαφέροντά του να επικεντρώνονται: α) στις επιστήμες της γής και του περιβάλλοντος, β) στην παροχή γεωπληροφορικών λύσεων σε σχέση με το περιβάλλον, τη μείωση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές, την εξερεύνηση ορυκτών πόρων και τα αρχαιολογικά προβλήματα και γ) την εφαρμογή γεωφυσικών διασκοπίσεων σχετικά με τις διάφορες πτυχές των ερευνητικών ενδιαφερόντων του.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις