Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

GHOST

Γεωγραφίες και ιστορίες της οθωμανικής υπερφυσικής παράδοσης: Ερευνώντας το μαγικό, το θαυμαστό και το παράξενο στις οθωμανικές νοοτροπίες

Το πρόγραμμα θα ερευνήσει τις οθωμανικές έννοιες και πεποιθήσεις που αφορούν το υπερφυσικό. Κύριοι στόχοι του θα είναι να εξετάσει τη σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων αντιλήψεων για το «υπερφυσικό», να τις τοποθετήσει μέσα στις διάφορες οθωμανικές κοσμοεικόνες, να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου και να τις συσχετίσει με την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών επιπέδων και κοινωνικών ομάδων.

GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities (2018-)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρίνος Σαρηγιάννης

Φορέας χρηματοδότησης: European Research Council - Consolidator Grant 2017

Συνεργαζόμενοι ερευνητές: Ethan Menchinger (πανεπιστήμιο Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο), Feray Coşkun (πανεπιστήμιο Özyegin, Τουρκία), Güneş Işıksel (πανεπιστήμιο Medeniyet, Τουρκία), Bekir Harun Küçük (πανεπιστήμιο Pennsylvania, ΗΠΑ), Aslı Niyazioğlu (πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο), Ahmet Tunç Şen (πανεπιστήμιο Columbia, ΗΠΑ).

Το πρόγραμμα θα ερευνήσει τις οθωμανικές έννοιες και πεποιθήσεις που αφορούν το υπερφυσικό. Κύριοι στόχοι του θα είναι να εξετάσει τη σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων αντιλήψεων για το «υπερφυσικό», να τις τοποθετήσει μέσα στις διάφορες οθωμανικές κοσμοεικόνες, να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου και να τις συσχετίσει με την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών επιπέδων και κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση σε ευρύτερες συζητήσεις στην πρόσφατη ιστοριογραφία σχετικά με έννοιες όπως η «απομάγευση του κόσμου» ή ο «διαφωτισμός», ενσωματώνοντας έτσι την οθωμανική διανοητική ιστορία στην ευρύτερη πολιτισμική ιστορία της πρώιμης νεωτερικότητας. Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές, επισκέπτες ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Στα πλαίσια της σχετικής έρευνας έχουν ήδη γίνει οι εξής δημοσιεύσεις:

  • M. Sariyannis, "Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers: An Old Discussion Disinterred", Archivum Ottomanicum 30 (2013), 195-220.
  • M. Sariyannis, "Ajâ'ib ve gharâ'ib: Ottoman collections of mirabilia and perceptions of the supernatural", Der Islam 92/2 (2015), 442-467.
  • M. Sariyannis, "The Dead, the Spirits, and the Living: On Ottoman Ghost Stories", Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları 44 (2015) [Çekirge Budu: Festschrift in Honor of Robert Dankoff], 373-390.
  • M. Sariyannis, Perceptions ottomanes du surnaturel. Aspects de l’histoire intellectuelle d’une culture islamique à l’époque moderne [Les conférences de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 13], Παρίσι: Les éditions du Cerf 2019.
  • M. Sariyannis, «The limits of going global: The case of “Ottoman Enlightenment(s)”», History Compass 2020;e12623.
    https://doi.org/10.1111/hic3.12623
  • Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Aca’ib: Occasional Papers on the Ottoman Perceptions of the Supernatural

Ερευνητική ομάδα: Μαρίνος Σαρηγιάννης, Zeynep Aydoğan, Işık Demirakın, Δημήτρης Γιαγτζόγλου, Μάρκος Λίτινας, Άρης Κυδωνάκης

Ερευνητική Ομάδα

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae
Zeynep Aydogan

Zeynep Aydogan

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Isik Demirakin

Isik Demirakin

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Μάρκος Λίτινας

Μάρκος Λίτινας

Υποψήφιος διδάκτωρ
Δημήτριος Β. Γιαγτζόγλου

Δημήτριος Β. Γιαγτζόγλου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άρης Κυδωνάκης

Άρης Κυδωνάκης

Διαχειριστής συστημάτων, Mηχανικός λογισμικού
ERC
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERC, GHOST, grant agreement No. 771766). Οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι των συγγραφέων και μόνο και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο χρηματοδότης φέρουν ευθύνη για αυτές.