Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

DI.MA.

Discovering "Magna Grecia" (DI.MA.)

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία δυναμικών εργαλείων για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς , η μελέτη και αποτύπωση θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών της "Μεγάλης Ελλάδας" και η προώθηση αναβαθμισμένων τουριστικών υπηρεσιών.

Το Γαλλικό μυθιστορηματικό δράμα στην Ελληνόφωνη σκηνή του 19ου αιώνα

Το Γαλλικό μυθιστορηματικό δράμα στην Ελληνόφωνη σκηνή του 19ου αιώνα

Το ερευνητικό πρόγραμμα επιχείρησε να εντοπίσει και να μελετήσει τις μεταφράσεις και διασκευές στα ελληνικά των γαλλικών μελοδραμάτων που καταρχήν ανεβαίνουν από τους ελληνικούς θιάσους κυρίως κατά τον 19ο αιώνα. Αποδελτιώθηκαν οι βιβλιογραφίες των ελληνικών εκδόσεων, γενικές και ειδικές μελέτες για τις μεταφράσεις του 19ου αιώνα, παραρτήματα και παραστασιογραφίες του θεάτρου της εποχής. Επίσης, έγινε έρευνα στο Θεατρικό Μουσείο για την καταγραφή εκδόσεων και χειρογράφων, στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, τη British Library και στην ηλεκτρονική βάση της BNF.

Μετάφραση και σχολιασμός του Βιβλίου Θυσιών: Τα θύματα της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη

Μετάφραση και σχολιασμός του Βιβλίου Θυσιών: Τα θύματα της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη

Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφράστηκε και σχολιάστηκε ο οθωμανικός κώδικας αρ. 120 του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου.

Πιλοτική διερεύνηση της δυνατότητας χαρτογράφησης των δεδομένων του Ενετικού Κτηματολογίου της Βοστίτσας (1700)

Πιλοτική διερεύνηση της δυνατότητας χαρτογράφησης των δεδομένων του Ενετικού Κτηματολογίου της Βοστίτσας (1700)

Το ενετικό κτηματολόγιο της Βοστίστας του 1700 είναι το πρώτο κτηματολόγιο στον ελλαδικο χώρο και εκδόθηκε υποδειγματικά από τους Ντόκο και Παναγόπουλο το 1993. Δεν έτυχε όμως επεξεργασίας με ΓΣΠ. Στόχος του προγράμματος ήταν αρχικά η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων και, στη συνέχεια, η διερεύνηση της ποιότητας της κτηματολογικής προσπάθειας των Ενετών. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικά και χάρη στη συνδρομη του Εργαστηρίου στάθηκε δυνατόν να επεξεργαστούμε χαρτογραφικά το κτηματολόγιο του 1700 και ταυτόχρονα να ανασυστήσουμε την διανομή της γης στη Βοστίστα την προτεραία της Βενετικής κατάληψης.

Ψηφιακή Κρήτη

Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας γεωγραφικής και θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την Κρήτη, καθώς και η ψηφιακή ανάπτυξη της πρωτότυπης συλλογής πολιτισμικών πληροφοριών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Μινωϊκά Ιερά Κορυφής

Μινωϊκά Ιερά Κορυφής

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναγνώριση της αρχαίας τοπογραφίας της εξουσίας μέσω της ανάλυσης των αρχαιολογικών πληροφοριών που φανερώνουν κάποιες ιεραρχικές σχέσεις στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Μέσης και Ύστερης Εποχής Χαλκού (2000-1200 B.C.).

Μικροφωτογράφηση οθωμανικών αρχείων

Μικροφωτογράφηση οθωμανικών αρχείων

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν μικροφωτογραφηθεί τα οθωμανικά έγγραφα των μονών Σίμωνος Πέτρας, Σταυρονικήτα, Ιβήρων, Βατοπεδίου, Διονυσίου, Μεγίστης Λαύρας, καθώς και του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Κοινή Κληρονομιά

Γνώση και Τεχνογνωσία της Αρχιτεκτονικής και Αστικής Κληρονομιάς στη Μεσόγειο του 19ου και 20ου αιώνα

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση και η ενίσχυση της γνώσης των αρχιτεκτονικών τύπων και της αστικής κληρονομιάς του 19ου και 20ου αιώνα στη Μεσόγειο, με σκοπό τη συνδρομή στην ανάπτυξή αυτής της γνώσης.

Ψηφιακός Αρχαιολογικός Χάρτης Λασιθίου

Ψηφιακός Αρχαιολογικός Χάρτης Λασιθίου

To έργο αφορά στη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα πληροφοριών.

Ανθέμιον

Θησαυρός θεσμών κοινοτήτων Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως (Ανθέμιον)

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντοπισμό, καταγραφή, φωτογράφηση και αξιολόγηση του αρχειακού υλικού, το οποίο διασώζεται σε ιδρύματα ή και ιδιωτικά αρχεία των κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.