Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

Αρχιμήδης

Αρχιμήδης: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη σύγχρονων και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών ελέγχου ρύπανσης σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ).

Ιστορία της Υπαίθρου: Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο

Ιστορία της Υπαίθρου: Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο

Το πρόγραμμα στόχευσε στη συγκρότηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) σχετικών με την αγροτική οικονομία της σύγχρονης Ελλάδας.

ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ

«Νεωτερισμός» και «ελληνικότητα» στα πεδία της τέχνης και της τεχνοκριτικής, 19ος αιώνας

Στόχος του προγράμματος είναι να μελετηθεί ο 19ος αιώνας όταν μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους έχει θεσμοθετηθεί η μεταφορά δυτικών καλλιτεχνικών προτύπων. Θα αναδειχθεί η πλούσια θεωρητική συζήτηση στις εικαστικές τέχνες από έλληνες καλλιτέχνες και διανοούμενους που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η οποία παραμένει εν πολλοίς άγνωστη.

Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας

Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της πολιτικής-διοικητικής κατάστασης και της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Λευκάδας (Αγίας Μαύρας) κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1479-1684).

ΤΑΛΩΣ

ΤΑΛΩΣ

Σκοπός του  έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης σεισμικού κινδύνου στο μέτωπο του ελληνικού τόξου.

Μετάφραση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της Βέροιας

Μετάφραση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της Βέροιας

Στόχος του προγράμματος είναι η μετάφραση και δημοσίευση των οθωμανικών ιεροδικαστικών κωδίκων της πόλης της Βέροιας, που απόκεινται στο Παράρτημα Ημαθίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Παραγωγή και Ανταλλαγή Λίθινων Εργαλείων: Συνθέτοντας τη Νεολιθική Πολιτισμική Κληρονομιά στα Νότια Βαλκάνια

Παραγωγή και Ανταλλαγή Λίθινων Εργαλείων: Συνθέτοντας τη Νεολιθική Πολιτισμική Κληρονομιά στα Νότια Βαλκάνια

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και τεκμηρίωσης της παραγωγής και ανταλλαγής  λίθινων εργαλείων στα Νότια Βαλκάνια της Νεολιθική εποχής.

Επιφανειακή Έρευνα Πεδιάδας Ηρακλείου

Επιφανειακή Έρευνα Πεδιάδας Ηρακλείου

Το πρόγραμμα  αφορά στην επιφανειακή έρευνα που διενεργήθηκε στην περιοχή της Πεδιάδας του Ηρακλείου από το 1982 έως το 1989 από τον αρχαιολόγο Νίκο Παναγιωτάκη με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Από το 1999 στο έργο έχει συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή από τη Νεολιθική Περίοδο έως σήμερα.

Αστικός εκσυγχρονισμός και νεοελληνικό θέατρο: Η υποδοχή του Ρεαλισμού από τον 19ο αιώνα ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή

Αστικός εκσυγχρονισμός και νεοελληνικό θέατρο: Η υποδοχή του Ρεαλισμού από τον 19ο αιώνα ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή

Η πρόσληψη της ευρύτερης ευρωπαϊκής ρεαλιστικής παράδοσης, από τον συμβατικό αστικό ρεαλισμό των μέσων του 19ου αιώνα ως τον μαχητικό αντικομφορμιστικό Νατουραλισμό, ανήκει στη 'βασική έρευνα' και αποτελεί ένα desideratum της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Το θέμα έχει εντοπιστεί από παλιά αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο συστηματικής μελέτης κυρίως λόγω του όγκου του υλικού.

Εντοπισμός, μεταγραφή-μετάφραση και σχολιασμός των οθωμανικών συνταγματικών κειμένων της Ηγεμονίας της Σάμου

Εντοπισμός, μεταγραφή-μετάφραση και σχολιασμός των οθωμανικών συνταγματικών κειμένων της Ηγεμονίας της Σάμου

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Λαΐου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), έχει ως τελικό προϊόν τη συμμετοχή σε έναν τόμο υπό έκδοση σχετικά με τα συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας της Σάμου (1834-1912).

Πρινιάτικος Πύργος

Γεωφυσικό και γεωαρχαιολογικό έργο στον Πρινάτικο Πύργο και στην περιοχή του Ίστρον, Μιραμπέλο, Ανατολική Κρήτη

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους τομείς της  γεωφυσικής έρευνας και της γεωαρχαιολογίας στη θέση Πρινάτικος Πύργος, περιοχή Ίστρου, Μιραμπέλλο, Ανατολική Κρήτη.

Γαμήλια συμβόλαια στον ελληνικό χώρο 1500-1830

Γαμήλια συμβόλαια στον ελληνικό χώρο 1500-1830

Το πρόγραμμα επιχειρεί να ανταποκριθεί πιλοτικά στη γενική ανάγκη να αντιμετωπιστούν συνολικά ως ιστορική πηγή τα νοταριακά (συμβολαιογραφικά) έγγραφα που σώζονται από διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου από το τέλος του Μεσαίωνα ως τον 20ο αιώνα. Απώτερος σκοπός θα είναι να γίνει ποσοτική ανάλυση και κατόπιν ερμηνεία τους και να πραγματοποιηθεί η χαρτογράφηση σημαντικών ζητημάτων της μεσαιωνικής και της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Οικισμοί, πληθυσμός και οικονομία στον ελληνικό χώρο, 13ος – 16ος

Οικισμοί, πληθυσμός και οικονομία στον ελληνικό χώρο, 13ος – 16ος

Η γνώση μας για την «εσωτερική ιστορία» ιστορικών οντοτήτων όπως το ύστερο Βυζάντιο και η πρώιμη οθωμανική περίοδος υπολείπεται ακόμη από το να θεωρηθεί επαρκής, αφού οι κοινωνικές πραγματικότητες που υφίσταντο στις επιμέρους περιοχές του ελλαδικού χώρου κατά τις περιόδους αυτές είναι αποσπασματικά μόνο γνωστές ή και εν πολλοίς άγνωστες. Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποκαταστήσει αυτή την αποσπασματική εικόνα παρέχοντας με ευσύνοπτο και συγκεντρωτικό τρόπο όλη την ιστορική πληροφόρηση που μπορεί να συγκεντρωθεί από δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές, την υφιστάμενη βιβλιογραφία και τα αρχαιολογικά τεκμήρια για μείζονες επιμέρους περιοχές του ελλαδικού χώρου.

Ιστορία της Μαύρης Θάλασσας, 18ος-19ος αιώνας

Ιστορία της Μαύρης Θάλασσας, 18ος-19ος αιώνας

Το διαρκές αυτό πρόγραμμα συνεχίζει τη μελέτη της Ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας που ξεκίνησε με το πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18οέως τον 20ό αιώνα.».

ByHeriNet

Βυζαντινό Δίκτυο Κληρονομιάς: Αποκατάσταση, προβολή και διαχείριση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου - ByHeriNet

Το πρόγραμμα ByHeriNet στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για τη διατήρηση και ανάδειξη της Βυζαντινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ψηφιακή Κρήτη

Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές

Το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών συμμετείχε στο έργο της Ψηφιακής Κρήτης δημιουργώντας ένα σύστημα πολιτιστικών πληροφοριών για την Κρήτη στα χρόνια των Οθωμανών.

Πρωτοποριακό Θέατρο και Νεοελληνικό Θέατρο

Πρωτοποριακό Θέατρο και Νεοελληνικό Θέατρο

Το έργο αποτελεί το πρώτο νεοελληνικό πρόγραμμα που προσπάθησε να διερευνήσει το χώρο της θεατρικής 'πρωτοπορίας'. Κατά τη διάρκεια της προγράμματος δημιουργήθηκε ένα αρχείο ιστορικών τεκμηρίων (που ενσωματώνεται αυτή την εποχή σταδιακά στο βασικό πρόγραμμα της Ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου)

Καταγραφή - ταξινόμηση - μικροφωτογράφηση του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων

Καταγραφή - ταξινόμηση - μικροφωτογράφηση του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων

Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση του αρχειακού υλικού του Οθωμανικού Αρχείου Χανίων, ώστε να καταστεί προσιτό στην έρευνα. Το αρχείο περιλαμβάνει οθωμανικούς, ελληνικούς, δίγλωσσους κώδικες και λυτά έγγραφα, που χρονολογούνται κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ

Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας: Όψεις της ελληνικής εμπειρίας

Το έργο ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ είχε σκοπό μέσα από μια διεπιστημονική προοπτική να συμβάλει στην κατανόηση του ζητήματος της καινοτομίας στην Ελλάδα μελετώντας στη διαχρονία όψεις της ελληνικής εμπειρίας στον τομέα αυτόν. Η έρευνα της καινοτομίας αποτελεί ένα νέο πεδίο της κοινωνικής ιστορίας και το ΙΜΣ στοχεύει με την ολοκλήρωση της έρευνας να έχει εγγράψει το στίγμα του στο διεθνή επιστημονικό χάρτη σε αυτήν τη θεματική και να αυξήσει τους τομείς στους οποίους έχει κατακτήσει επιστημονική και ερευνητική αριστεία.